Dades del club

Penya Ciclista Ciutadella

c/ Eivissa, 10 (baix esquerre). Obert els dimecres de 18:00h a 20:00h.

07760 – Ciutadella de Menorca

Telèfon: 644 878 194

e-mail: info@penyaciclistaciutadella.com


JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT  Manel Mascaró Talaya
VICEPRESIDENT Joan Servera Comellas
SECRETÀRIA Maria Llufriu Prats
TRESORER Rafel Mir Llorens
VOCAL
Pau Allés Pons
 VOCAL Lluís Cerdà Adrián
 VOCAL Xavier Mascaró Mercadal