Dades del club

Penya Ciclista Ciutadella

c/ Eivissa, 10 (baix esquerre). Obert els dimecres i dijous de 15:30h a 19:30h.

07760 – Ciutadella de Menorca

Telèfon: 644 878 194

e-mail: info@penyaciclistaciutadella.com


JUNTA DIRECTIVA (renovada dia 15/09/2017)

PRESIDENT  Manel Mascaró Talaya
VICEPRESIDENT Joan Servera Comellas
SECRETÀRIA Maria Llufriu Prats
TRESORER Rafel Mir Llorens
VOCAL
Pau Allés Pons
VOCAL
Pere Català Coll
 VOCAL Lluís Cerdà Adrián
 VOCAL Xavier Mascaró Mercadal
VOCAL
Oscar Mogollón Fullana