Dades del club

Penya Ciclista Ciutadella

c/ Eivissa, 10 (baix esquerra). Obert els dimecres de 20h a 21h.

07760 – Ciutadella de Menorca

Telèfon: 644 878 194

e-mail: info@penyaciclistaciutadella.com


JUNTA DIRECTIVA (renovada dia 22/01/2016)

PRESIDENT  Pau Allés Pons
VICEPRESIDENT Joan Moñino Garcés
SECRETÀRIA Maria Llufriu Prats
TRESORER Rafel Mir Llorens
VOCAL CURSES
Óscar Mogollón Fullana
VOCAL ESCOLA CICLISME
Joan Servera Comellas
VOCAL COORDINADORA CAMINS
Pere Català Coll
VOCAL CICLOTURISME
Manel Mascaró Talaya
VOCAL
Gabino Moll Cifre