Dades del club

Penya Ciclista Ciutadella

c/ Eivissa, 10 (baix esquerre). Obert els dimecres de 20h a 21h.

07760 – Ciutadella de Menorca

Telèfon: 644 878 194

e-mail: info@penyaciclistaciutadella.com


JUNTA DIRECTIVA (renovada dia 15/09/2017)

PRESIDENT  Manel Mascaró Talaya
VICEPRESIDENT Joan Servera Comellas
SECRETÀRIA Maria Llufriu Prats
TRESORER Rafel Mir Llorens
VOCAL
Pau Allés Pons
VOCAL
Pere Català Coll
VOCAL
Oscar Mogollón Fullana